loadding

Quy Định Thời Hạn Visa (Thị Thực) Việt Nam

Căn cứ theo quy định tại Điều 9 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam thì thời hạn của các loại thị thực như sau:

  • Visa có ký hiệu SQ cấp cho trường hợp thuộc khoản 3 Điều 17 của luật và có thời hạn không quá 30 ngày
  • Visa có ký hiệu HN, DL cấp cho ngườ dự hội thảo, hội nghị, du lịch có thời hạn không quá 03 tháng
  • Visa có ký hiệu VR dành cho mục địch thăm thân có thời hạn không quá 06 tháng
  • Visa có ký hiệu LĐ dành cho người lao động có thời hạn không quá 02 năm
  • Visa có ký hiệu ĐT cấp cho nhà đầu tư nước ngoài và có thời hạn không quá 05 năm
  • Các loại visa có ký hiệu NG1, NG2, NG3, NG4, LV1, LV2, DN, NN1, NN2, NN3, DH, PV1, PV2 và TT thời hạn không quá 12 tháng.
Dịch vụ visa nhập cảnh Việt Nam
Visa nhập cảnh Việt Nam

***Lưu ý: Thời hạn của Visa phải ít hơn thời hạn Passport/Hộ chiếu ít nhất là 30 ngày.

Hãy liên hệ ngay với Khải Đức để được tư vấn những thông tin mới nhất về các Quy định liên quan tới Visa nhập cảnh Việt Nam, Hotline: 0165.637.6295